shared time 2017-01-08 07:52:44
สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว ความสำเร็จของทีมที่เราเชียร์มันช่างหอมหวานและทำให้นึกถวิลหาอยู่เสมอ แต่สำหรับผมแล้ว ความล้มเหลวของคู่แข่งคือสิ่งที่หอมหวานเสียยิ่งกว่า
https://www.youtube.com/watch?v=_xS607AYbf4 #ฮาจะเกร็ง
www.youtube.com
Don't watch if your a Liverpool supporter, you have been warned! Watch how one slip…